Vyberte si svoj variant workshopu

Workshop je dostupný v 3 variantoch

Workshop BASIC
127 EUR
1x prístup na interaktívny workshop

7-dňový prístup k záznamu
Workshop VIP
497 EUR
2x prístup na interaktívny workshop

3-mesačný prístup k záznamu

1 deň zdieľané Q&A s Michalom*

1/2-dňová konzultácia s Michalom v hodnote 500 EUR**

Vysvetlivky

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa aktuálnych predpisov.

Workshop sa koná interaktívnou formou. V priebehu workshopu, počas jednotlivých blokov, sa môžete pýtať otázky k preberaným témam a chatovať s Michalom.

*) pod 1 dňom zdieľaného Q&A s Michalom sa rozumie 1 dodatočný deň po workshope, od 9:00 do 17:00, v rámci ktorého sa účastníci so zakúpeným variantom Premium a VIP môžu zúčastniť spoločnej skupinovej zdieľanej konzultácie s Michalom k témam preberaným na workshope. Účastníci si môžu doniesť svoje vlastné problémy, s ktorými sa stretli pri implementácii týchto alebo podobných tém, s ktorými sa im bude snažiť pomôcť priamo Michal. Vďaka tomu budú vedieť aplikovať poznatky nadobudnuté na workshope do praxe oveľa ľahšie, a môžu sa naučiť, ako riešiť aj iné problémy v Power BI, ktoré si na toto Q&A prinesú ostatní účastníci. Q&A bude vedené plne interaktívnou formou, ako klasický online meeting, kde sa môžete rozprávať cez videohovor a chatovať s Michalom. Termín Q&A je predbežne stanovený na piatok 18.6.2022. Z technických príčin je na jedného účastníka počas dňa vyhradených maximálne 30 minút. Viac času iba v prípade, ak by v rámci daného dňa zostal ešte voľný čas. Z Q&A bude tiež dostupný záznam pre týchto účastníkov.

**) pod 1/2 dňom konzultácie s Michalom sa rozumie samostatná, súkromná 1:1 konzultácia s Michalom, v trvaní 4 hodiny, primárne k preberaným témam na workshope, či už v prostredí Power BI, SSAS Tabularu, Azure Analysis Services alebo Excelu. Konkrétny termín konzultácie sa stanoví po dohode Michala s každým účastníkom samostatne. Tento termín však nesmie byť neskôr ako 1 mesiac po uskutočnení workshopu.